REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) de Jaume Bladé

REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) PDF

En esta ocasión les ofrecemos el libro REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) de Jaume Bladé para que puedan disfrutar de esta excelente historia en cualquier momento. A continuación les brindaremos algunas opciones para que puedan descargar REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) sin problemas.

REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) de Jaume Bladé

Información de REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) Epub

 • Autor: Jaume Bladé
 • Año: 2014
 • Categoría: Ingeniería
 • Idioma: Español
 • Formatos:
  • REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) PDF
  • REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) ePub
  • REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) Mobi
  • REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) Kindle
 • Cantidad de Páginas: 446
 • Editorial: MARCOMBO
 • ISBN: 978-84-267-2181-5

Sinopsis REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.)

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) publicat segons el Reial Decret 842/2002, de 18 d’agost, a més de recollir les novetats tecnològiques en matèria de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és l’inici d’un desenvolupament normatiu mitjançant procediments administratius i tècnics, per part dels organismes competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de l’energia elèctrica. En aquesta quarta edició, actualitzada l’any 2014, hem recollit les actualitzacions i normes que afecten i poden influir directament en la aplicació del REBT 842/2002, algunes amb referencies a la pàgina web per a la seva consulta. Normativa d’àmbit Estatal o Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques d’Aplicació del REBT). o Reglament d’eficiència energètica per a instal·lacions d’enllumenat exterior (R.D 1890/2008, de 14 de novembre) (consulta a la web). o Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visat col·legial obligatori (consulta a la web). Normativa específica per a Catalunya o Llei 9/2014, del 31 de juliol, sobre la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. DOGC Núm. 6679 – 5.8.2014 (consulta a la web). o Normes Tècniques Particulars (NTP), Fecsa-Endesa (22 de febrer del 2007). o Guia Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió, Fecsa-Endesa. FDNGL003, 3ª Edició, revisió 1, febrer 2014. o Instrucció 7/2003, a efectes de consulta per derogació del Decret 363/2004. o Instrucció 8/2012. Normes d’aplicació per a les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics. o Instrucció 9/2012, Normes d’aplicació per a la inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. o Instrucció 1/2014, de 19 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s’aprova la Guia Tècnica del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. o Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la D.G.E.M i S.I, per la qual s’estableixen les condicions i el procediment a seguir per a les modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de Baixa Tensió. o Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de Baixa Tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques. o Nota informativa sobre el règim d’autorització i registre aplicable a les instal·lacions generadores d’energia elèctrica connectades en xarxa interior. En tot el conjunt normatiu descrit en aquest llibre estan incloses totes aquelles referències normatives que poden ajudar a localitzar i aportar les eines adequades per facilitar l’estudi i consulta sobre la normativa en instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.

Búsquedas relacionadas:

Descargar REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) MOBI, REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) PDF, REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) ePub, REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) Mobi, descargar REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) ePub, descargar REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.), REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) gratis, REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) completo, descargar REGLAMENT ELECTROTÉCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (4ª ED.) PDF

¿CÓMO DESCARGAR ESTE LIBRO?

1. 📕Registrate gratis AQUÍ por 1 mes

2. 📕Antes que termine el mes, CANCELA la membresia

3. 📕Disfruta de todos los libros y contenidos que necesites

Registrate AQUÍ